In 2011 is er onder alle Nederlandse gemeenten een onderzoek gehouden hoe het hondenbeleid
er in de eigen gemeente uit ziet. Van de ruim 400 gemeenten hebben meer dan de helft aan het
onderzoek meegewerkt. Uit dit onderzoek is gebleken dat:

  • 80% van de gemeenten hondenbeleid heeft Hondenbeleid in feite een aanlijnplicht is, opruimplicht, regels voor agressieve hondenrassen en dat er enkele gebieden worden aangewezen om honden los te laten
  • 70% van de gemeenten hondenbelasting heft de gemiddelde hondenbelasting in Nederland ruim 60 euro bedraagt
  • 80% van de gemeenten die hondenbelasting heft dit gebruikt voor pot “algemene middelen”
  • 40% van de gemeenten ervoor zorgt dat de hondenbelasting (uiteindelijk) deels terugvloeit naar de hondenbezitter(s).
  • 50% van de gemeenten aangeeft dat het gevoerde beleid heeft geresulteerd in een schonere (hondenpoepvrije) omgeving
  • Meer dan 50% van de Nederlandse gemeente aangeeft dat ze veel tot zeer veel overlast ondervinden door hondenpoep
  • Driekwart van de stedelijke gemeenten aangeeft dat ze het – goed tot zeer goed – doen op het gebied van hondenbeleid.
  • Eén op de drie gemeenten geeft aan “geen idee” te hebben of het hondenbeleid ook functioneert waarvoor het uiteindelijk bedoeld is (niet onderzocht).
  • Bij de totstandkoming van goed hondenbeleid het grootste deel van de gemeenten aangeeft dat de focus voornamelijk op “draagvlak” moet komen te liggen.
  • 42% van de gemeenten betrekt geen externe partijen (zoals bijvoorbeeld hondenbezitters) bij het opstellen van hondenbeleid in hondenbeleid zelden visie, strategie en doelstellingen is opgenomen

Meer weten over dit onderzoek? Dan kunt u hier het rapport downloaden.

Hoofdconclusie: er is nog veel werk te verrichten voor gemeenten, samen met de hondenbezitters, om op zijn minst de hondenbezitters tevreden te stellen. Uitzonderingen uiteraard daargelaten. Gemeenten zijn vaak (gematigd) positief over het gevoerde beleid en dit geldt niet voor de hondenbezitters. Een verschil van inzicht en belangen uiteraard.

 

Deel dit bericht op Social Media en / of volg ons om up2date te blijven!

Facebook Twitter Email