Neem de hondenbezitters serieus!

Om te komen tot een goed, constructief en duurzaam hondenbeleid moeten er een aantal
stappen worden genomen. Allereerst moet de gemeente een aantal zaken faciliteren. Het is zeer
raadzaam om contact te zoeken met hondenbezitters in de gemeente. Indien de mening van de hondenbezitters
wordt meegenomen in de besluitvorming dan zal dit uiteraard leiden tot meer draagvlak. Verder moet het
hondenbeleid voldoen aan de 4 V’s. Een juiste mengelmoes van deze “4 V’s” leidt gegarandeerd tot het
beste resultaat. Namelijk een schonere buurt, tevreden bewoners én last but not least tevreden hondenbezitters!
In het kort hieronder een uitleg over de 4 V strategie:

Voorlichting:

Als het beleid is geformuleerd zorg ervoor dat het op de juiste manier wordt ingezet om de inwoners,
en met name hondenbezitters, ervan op de hoogte te brengen. Teveel gemeenten doen dit nog
op een negatieve wijze. Grote hondenpoepplaatjes worden ingezet terwijl er ook plaatjes kunnen
worden ingezet van een spelende hond.

Voorzieningen

Hondenpoep is nog steeds één van Nederlands grootse ergernissen. Als gemeente moet je
ervoor zorgen dat er een netwerk ontstaat van goede en duurzame hondenpoepvoorzieningen.
Tegenwoordig heb je ondergrondse hondenpoepsystemen die zijn aangesloten op het riool. Maar
het faciliteren door gemeenten van honden uitlaatplekken en speeltoestellen voor honden zijn
voorbeelden hoe je het aantrekkelijk maakt voor de hond en zijn bezitter(s).

Verbaliseren

Uiteraard ontkom je er niet aan dat de vastgestelde regels ook worden gecontroleerd door
handhavers (Bosa’s, /(milieu) politie). Dit met name om de hondenbezitters erop te wijzen dat ze
de hondenpoep opruimen maar ook of de honden worden aangelijnd waar dit gevaarlijke situatie
op zouden kunnen leveren. Maar ga de hond niet zien als een soort nieuwe melkkoe! Dit heeft vaak
het tegenovergestelde effect. Het begrip “treiterschijters” komt steeds vaker voort in Nederland.
Handhavers moeten voornamelijk ook worden ingezet om de mensen op de hoogte te brengen van
het hondenbeleid. Echter indien er niet wordt opgeruimd, dan beboeten! Anders schiet het niet op!

Verantwoording

Natuurlijk valt het beleidstechnisch nooit helemaal dicht te timmeren maar er valt nog heel veel
winst te behalen om het voor iedereen in Nederland maar met name voor de hondenbezitters een
stuk plezieriger en duidelijker te maken.

Indien hondenbezitters betrokken worden bij het hondenbeleid, indien de gemeente positief
beleid formuleert, indien de gemeente dit op de juiste (positieve) manier communiceert, indien er
goede en voldoende voorzieningen worden geplaatst, indien er op een “normale” manier wordt
gehandhaafd dan heeft dit uiteindelijk een positieve uitwerking op het verantwoordingsgevoel van
de hondenbezitter.

Nog meer V’s
Met een beetje fantasie kan je nog een drietal V’s toevoegen. De V van Verstand (van zaken). Heeft
de gemeente deze wel “on board”?  De V van Visie (deze ontwikkel je samen en zeker niet in je eentje
vanachter een bureau). Tenslotte nog de V van Volharden  (het moet niet bij een “eenmalig iets”
blijven. Een mentaliteitsverandering bewerkstellig je in een aantal jaren. Niet op korte termijn!

 

Nederland is toe aan een positief hondenbeleid!

Hondenpoep: Opgeruimd is netjes! Toch?

Deel dit bericht op Social Media en / of volg ons om up2date te blijven!

Facebook Twitter Email